Tungkol sa kategoryang Filipino

Ang seksyong ito ng forum ay para talakayin ang mga teknik sa memorya, sistema, at mga ideya sa Filipino.